top of page

Antwoord aan Els van Hoof betreffende artikel over Belgische Tattooerders.

Geachte Mevrouw,


Na Uw artikel en interventie in het Parlement met betrekking tot tattooshops willen we u ook op de hoogte stellen van onze bezorgdheid over de huidige controles op de praktijk van tatoeëerders;


https://elsvanhoof.be/2022/08/01/slechts-een-tattoozaak-op-vijf-is-reglementair-in-orde/


Liefst 80% van tussen 2019 en 2021 gecontroleerde tattooshops houdt zich niet aan alle regelgeving.

Onze vraag is ; Zijn deze controles uitgevoerd naar aanleiding van een klacht of aangifte of zijn dit spontane inspecties? Als ze plaatsvonden na een klacht dan kan dit onmogelijk alle tattooshops vertegenwoordigen.


Als een restaurant louter beoordeelt zou worden op een enkele negatieve klacht en er aan de positieve beoordelingen geen aandacht wordt geschonken dan is de uitslag van dergelijke controles eenzijdig en niet objectief te noemen. Worden bij dergelijke controles ook illegale tatoeëerders die thuis oefenen zonder btw en hygiëne training meegenomen in de uitslagen of worden alleen de tattooshops en particuliere winkels gecontroleerd?


Na het benoemen van onze twijfels over de betrouwbaarheid en oorsprong van de cijfers en statistieken die in het artikel worden gepubliceerd willen we U zeker ook bedanken voor het onder de aandacht brengen van een groot aantal belangrijke problemen waarmee we al enkele jaren worden geconfronteerd en die ontstaan zijn door de jungle in de tattoo industrie in België.


Op dit moment wanen wij ons in het Wilde Westen want alles mag ongestraft en de autoriteiten zijn nergens te bekennen.


Een beknopte uitleg hierover: Al enkele jaren probeert de ASBL Tatouage Belgique (actief lid van de CETA-Raad van Europese Tattoo Verenigingen) contact op te nemen met de FOD Volksgezondheid en ook met het Ministerie van Volksgezondheid. Dit omdat we hebben vastgesteld dat er serieuze problemen zijn met de regulering van tatoeëerders en piercers in België. Tot onze grote spijt wordt ons werk niet erkend als beroep en is er nog geen mogelijkheid om die erkenning te krijgen.


Dat betekent concreet dat iedereen die dat wil , zonder enige kennis van de techniek van het tatoeëeren (bijvoorbeeld het hanteren van een demograaf om de diepte en snelheid van het prikken te bepalen en de beweging, druk en type naald vast te stellen) zich tatoeëerder mag noemen….


De Belgische staat vereist alleen het bezit van een hygiëne- certificaat wat uitgereikt wordt na een training van slechts 20 uur. Een technisch/theoretisch diploma voor de praktijk van het tatoeëren ontbreekt. Met andere woorden, zolang je maar netjes de hygiëne voorschriften volgt ben je technisch en artistiek aan geen enkele regel gebonden. Je kunt dus je gang gaan. Zou een chirurg zijn gang kunnen gaan met alleen een hygiëne certificaat op zak?


Tatoeëren is een medische handeling. Het is permanent en onomkeerbaar.

De apparatuur die we gebruiken kan overal verkregen worden. Het is te koop bij vele grote webshops en bij bekende leveranciers zoals ITC. Een btw nummer is niet vereist op het moment van bestellen en dus kan iedereen legaal slechte kwaliteit apparatuur bestellen zoals demografie, inkt, en naalden waarvan de componenten, effectiviteit en steriliteit twijfelachtig kunnen zijn.


In vele e-mails heeft de ASBL Tatouage Belgique aan de FOD Volksgezondheid aangegeven dat dit soort materiaal niet over-de- counter te verkrijgen mag zijn. We hebben nooit een reactie terug ontvangen. Ook heeft de ASBL Tatouage Belgique en een aantal geregistreerde tatoeëerders tal van aangiftes gedaan over illegale praktijken op tattoo gebied bij de FOD Volksgezondheid en bij de Politie. Ondanks de vele klachten , ondersteunt door bewijsmateriaal, moeten wij helaas concluderen dat de betrokkenen hun illegale praktijken nog steeds voortzetten. Op het voornoemde bewijsmateriaal is te zien hoe deze mensen oefenen in niet -conforme kamers, zonder beschermde apparatuur, met niet- conforme inkt, vuile naalden , soms zonder handschoenen en in de aanwezigheid van dieren. Ook hebben we bewijzen om aan te tonen dat zij vaak geen hygiëne- training hebben gevolgd. Ondanks al deze bewijslast reageren de FOD Volksgezondheid en de Politie niet. Hierdoor gaan deze illegalen nog steeds ongestraft door en zij vormen een gevaar voor de Volksgezondheid.


Onze vraag is dan ook: Waarom richt je je niet meer op de illegalen in plaats van op de legale tattooshops? Het probleem zit vooral bij de illegale tatoeëerders en niet in de tattoo-shops. Er zijn er veel meer dan je schrijft in je artikel, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Het is van groot belang om het Koninklijk Besluit 2005 te hervormen en de focus te leggen op de volgende zaken: Alleen toegang tot het beroep na een verplichte en vollediger opleiding, de erkenning van het beroep tatoeëerder, de vrije verkoop van tattoo-apparatuur verbieden en klachten en aangiftes die tegen illegale tatoeëerders worden gedaan serieus nemen.


Op dit moment zijn er (met ondersteunend bewijs) veel klachten over deze illegalen op de markt ingediend bij bovengenoemde instanties maat tot nog toe zonder resultaat. De betrokkenen oefenen op dit moment openlijk op sociale media onder erbarmelijke werkomstandigheden. Er is onverpakt materiaal te zien , katten en sigarettenpeuken vlakbij. Ook zien we illegalen buiten in tenten oefenen en illegale gasten uit buurlanden die hier in salons komen oefenen zonder belasting te betalen. Dit alles gebeurt zonder de Belgische hygiëne-training.


Nu het ergste van de coronapandemie achter de rug is, moeten er opnieuw meer inspecteurs op pad.”

Wij zijn blij dit te horen Mevrouw de Voorzitter want de ASBL Tatouage Belgique luidt al jaren de noodklok over de illegale en dubieuze praktijken van vele illegale tatoeëerders die geen goede reputatie hebben. Tot nu toe was dit tevergeefs maar wij hebben nog steeds de hoop om een afspraak te krijgen met de betrokken autoriteiten om een einde te maken aan deze gevaarlijke en illegale praktijken. Wij hebben concrete voorstellen en oplossingen te bespreken met het Ministerie en de FOD. Wij hopen zo spoedig mogelijk op een gelegenheid om samen in gesprek te gaan.


Er is een persbericht uitgegaan naar U, wij benaderen U omdat onze collega’s en wijzelf lijden onder deze situatie. Sommigen van ons zijn al verslagen door een faillissement en er zullen er meer volgen als er niet spoedig een oplossing komt.


Net als U willen we een einde maken aan deze zorgwekkende en rampzalige situatie die een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid,

We zien er naar uit om met U in gesprek te gaan en wij willen van harte meewerken om samen tot oplossingen te komen,


Hoogachtend,


Suzanne Quartel

ASBL Tatouage Belgique

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Laurence Lencreuse
Laurence Lencreuse
Aug 09, 2022

Quand on lis dans la presse 80% des salons de tatouage pas en ordre en fait ça veut dire que dans 80% des cas le salon a reçu un ",remarque " sur un point xou y que l'inspection (qui n'y connaît rien) estime qu'il faut changer. C'est la mentalité SPF qu'il faut changer. Marre d'être dans un salle d'opération pour un tattoo. On va pas se faire tatouer dans la crasse prout à la fin.

Like
bottom of page